สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้างตั้งอยู่เชิงเขาประทับช้าง ตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำเขาบิน มีพื้นที่อยู่ในเขตตำบลดินกอง อำเภอเมืองและตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ภายในบริเวณมีผืนป่าธรรมชาติบนเขาประทับช้าง และอ่างเก็บน้ำเชิงหน้าผา เป็นสวนป่าร่มรื่น รวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดีหายากหลายชนิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายนจะเป็นช่วงที่ดอกอรพิมบานสะพรั่งสีขาวบริสุทธิ์

เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนและศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้ และในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เหมาะสำหรับเป็นจุดชมวิวและดูสัตว์ส่องนก สัตว์ป่าที่สำคัญ ได้แก่ ลิง ค่าง เม่น ลิ่น กระต่าย กระรอก กระแต แย้ ชะมด อีเห็น พังพอน เต่าเหลือง ไก่ฟ้า ไก่ป่า ฯลฯ ส่วนบริเวณอ่างเก็บน้ำเชิงหน้าผา มีสภาพป่าที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจดูนก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกเป็ดน้ำ ซึ่งอพยพมาจากไซบีเรีย ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Share if you like!

Read more?