ความหลากหลายของจันทบุรี

วัฒนธรรมจันทบุรียังคงเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนเชื้อสายเขมรและชาวเวียดนามส่วนใหญ่และยังได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสผู้ครองพื้นที่ตั้งแต่ปี 1893 ถึงปี ค.ศ. 1905 มรดกทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันนี้แสดงให้เห็นได้ชัดทั้งอาหารและสถาปัตยกรรมที่เรียงรายไปตามถนนแคบ ๆ ของเมือง การสำรวจทางเดินของเขาวงกตอาจเป็นวิธีที่น่าสนใจที่สุดในการทำความเข้าใจถึงความหลากหลายของจันทบุรี

การเดินเล่นผ่านชุมชนเมืองจันทบุรีเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นบ้านที่แท้จริงของอัญมณีล้ำค่าของประเทศไทยเนื่องจากเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของการค้าขายหินอันมีค่าของไทย สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชาวฝรั่งเศสบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ริมแม่น้ำวัดวาอารามและโบสถ์พร้อมกับอาหารท้องถิ่นที่แสนอร่อยพื้นที่นี้เป็นแคปซูลที่ให้ความรู้สึกสดชื่นตลอดกาล

Share if you like!

Read more?