กระตุ้นการเติบโตของเซลล์ใหม่

ผลกระทบรวมของยาทั้งสองตัวที่มีต่อระบบประสาทส่วนกลางสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า แต่การศึกษาก่อนหน้าส่วนใหญ่ได้ตรวจสอบผลของการแยกอย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นคือเหตุผลที่ Alana Hansen และเพื่อนร่วมงานต้องการค้นหาว่าการดื่มและการสูบบุหรี่เข้าด้วยกันส่งผลกระทบต่อภูมิภาคของสมองหนูที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด นักวิจัยทำการรักษาหนูด้วยแอลกอฮอล์ควันบุหรี่

หรือทั้งสองครั้งต่อวันเป็นเวลา 28 วันแล้วเปรียบเทียบสมองกับสัตว์ควบคุมที่ไม่ได้รับสารใด ๆ พวกเขาพบว่าการผสมแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่เพิ่มระดับของชนิดออกซิเจนปฏิกิริยาในฮิบโปเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ควบคุมหรือหนูที่ได้รับควันบุหรี่เพียงอย่างเดียว จากการศึกษาในพื้นที่สมองพบว่าแอลกอฮอล์รวมและการสูบบุหรี่เพิ่มระดับของ cytokines ที่มีการอักเสบโดยเฉพาะมากกว่าการรักษาเพียงอย่างเดียว และในส่วนของ striatum และ frontal cortex หนูที่ได้รับการรักษาทั้งสองชนิดนั้นมีระดับนิวโรโทรฟิคต่ำกว่าสมองซึ่งเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตที่ช่วยให้เซลล์ประสาทที่มีอยู่รอดและกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ใหม่ ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ติดสุราที่สูบบุหรี่อาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายของระบบประสาท

Share if you like!

Read more?